top of page
Budels Logo
CONTACT
PRIVACY STATEMENT

COPYRIGHT

De inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd. Deze rechten berusten bij de Budelse Brouwerij B.V. Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van de Budelse Brouwerij, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de Budelse Brouwerij is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

 

DISCLAMER

De Budelse Brouwerij B.V. stelt de inhoud van deze site met grote zorgvuldigheid samen. De Budelse Brouwerij B.V. kan echter geen garanties geven voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. De Budelse Brouwerij B.V. is niet aansprakelijk voor de eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de aangeboden informatie. De Budelse Brouwerij B.V. is niet aansprakelijk voor enigerlei schade ontstaan door onbeschikbaarheid of onbereikbaarheid van de website en het gebruiken van de website waaronder begrepen onjuiste gegevensverwerkingen.

 

PRIVACYVERKLARING BUDELSE BROUWERIJ B.V.

Algemeen over de Privacyverklaring

Wij gaan zorgvuldig om met privacy en privacygevoelige gegevens binnen de grenzen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming of andere geldende privacywetgeving. In deze Privacyverklaring informeren wij je over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, hoe je je privacyrechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden?

Een groot deel van onze website kan gebruikt worden zonder je persoonsgegevens beschikbaar te stellen. Voor bepaalde (delen van) de websites is het nodig dat de Budelse Brouwerij B.V. persoonsgegevens verwerkt.

De gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Gebruikers van de website;

 • Persoonlijke gegevens, zoals naam, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, CV, opleidingen en profielfoto;

 • Interactiegegevens, zoals IP-adres, surf- en klikgedrag op de website, locatiegegevens, cookie ID en contact via het contactformulier.

 • Contact- en betalingsgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer en klantnummer.

 

De persoonsgegevens worden als volgt verwerkt:

 • Voor servicedoeleinden, zoals het opnemen van contact met je en het beantwoorden van vragen die je hebt gesteld via het contactformulier: naam, emailadres, telefoonnummer en de vraag of klacht die je hebt;

 • Voor marketingdoeleinden, zoals:

  • Promotionele doeleinden. Daaronder valt onder andere het verstrekken van aanbiedingen en/of informatie over onze producten en activiteiten, het uitvoeren van winacties en promotiecampagnes, verzenden van nieuwsbrieven, sturen van gebruikersinformatie, serviceberichten of andere elektronische boodschappen op budels.nl en daarbuiten via advertentienetwerken en social mediakanalen, zoals Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn en Untappd;

  • Profileringsdoeleinden. Daaronder valt onder andere het delen en combineren van persoonsgegevens binnen de Budelse Brouwerij B.V. om een profiel te ontwikkelen, zodat wij de inhoud van onze Websites, informatie, reclames, producten en diensten beter op jouw interesses en gedrag kunnen afstemmen: (i) persoonlijke gegevens zoals naam, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum, (ii) interactiegegevens, zoals IP-adres, surf- en klikgedrag opde website, locatiegegevens, cookie ID;

  • Voor het opvolgen van wettelijke verplichtingen zoals fiscale plichten en leeftijdscontrole. In sommige gevallen is het daarbij nodig jouw gegevens aan andere organisaties door te geven, zoals aan de Belastingdienst;

 • Voor ontwikkel- en analysedoeleinden, dus om onze websites verder te ontwikkelen en te verbeteren, voor statistische analyse en marktonderzoek, zoals het anoniem meten van respons op onze winacties en promotiecampagnes en het sturen van anonieme enquêtes.

 • Om de Budelse Brouwerij B.V. in staat te stellen nieuwe werknemers te werven en de geschiktheid daarvan te beoordelen;

 • Voor je bestelling hebben we je naam, e-mailadres, adres, betaalgegevens en telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we je op de hoogte houden van je bestelling en zorgen dat je hem ontvangt. We geven je gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten zoals DHL en PostNL. Ook zij moeten zich aan de privacyregels houden.

 

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

De Budelse Brouwerij B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Nadat je persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze geanonimiseerd of verwijderd. Bepaalde persoonsgegevens die voor fiscale doeleinden worden verwerkt moeten verplicht zeven jaar worden bewaard.

 

Beveiliging van persoonsgegevens en aansprakelijkheid

De bescherming van jouw privacy is belangrijk voor jou en voor ons. De Budelse Brouwerij B.V. heeft daarom passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Deze maatregelen zijn in lijn met geldende privacy en informatiebeveiliging wetgeving. Alle gegevens die je bij ons achterlaat slaan we beveiligd op. Bij het plaatsen van bestellingen is bijvoorbeeld de internetverbinding beveiligt met SSL en gegevens bewaren we op een beveiligde server. Je gegevens worden niet verkocht of verhuurd. Soms geven we wel je gegevens aan derden in het kader van de dienstverlening.

Geen enkele website kan 100% veiligheid gegarandeerd worden. De Budelse Brouwerij B.V. kan dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor ongeoorloofde, onbevoegde of ongewilde toegang tot de persoonsgegevens die buiten de controle van de Budelse Brouwerij B.V. ligt. Onze website kan links bevatten naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, privacy en beveiliging van zulke websites. Deze websites vallen niet onder deze Privacyverklaring en we raden dan ook aan om de privacyverklaringen op deze websites en apps zorgvuldig te lezen.

Daarnaast is de Budelse Brouwerij B.V., behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van door jou verstrekte onjuiste of onvolledige informatie. Wanneer je persoonsgegevens verstrekt aan de Budelse Brouwerij B.V., ben je zelf verantwoordelijk voor de juistheid en het actueel houden van persoonsgegevens.

 

 

COOKIES

Om te zorgen dat budels.nl en budels.com website goed werkt en om je een goede ervaring te geven op onze website gebruiken we cookies. Cookies zijn bestanden die door je browser worden opgeslagen op je computer. Budels.nl en budels.com gebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Je kunt je browser zo instellen dat je geen cookies ontvangt. Het is mogelijk dat je dan niet alle voordelen van deze website kunt benutten.

 

Door deze website te bezoeken en te gebruiken verklaar je akkoord te gaan met de genoemde voorwaarden en cookies. Kun je niet instemmen met de voorwaarden en cookies, gebruik deze website dan niet. Deze website is slechts bestemd voor bezoekers vanaf 18 jaar. Je verklaart hierbij dat je 18 jaar of ouder bent.

 

Gegevens aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Neem dan contact met ons op.

 

 

Budelse Brouwerij B.V.

Nieuwstraat 9

6021 HP Budel

T.+31(0) 495 49 13 69

E. info@budels.nl

 

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 31 mei 2018.

BUDELSE BROUWERIJ B.V.
bottom of page